Restaureringsprojektet

Anna Elise har behov for en gennemgribende renovering. Mange planker er gamle og det er svært at holde skibet helt tæt.

Støtter og skandæk/vaterbord er mange steder tydeligt mærket af tidens tand, se fx øverste, midterste billede.

Foreningen søger fonde for støtte til renoveringen og foreningens egne medlemmer bidrager også væsentligt til renoveringsarbejdet.


Plankeudskiftning

I de kommende år skal der skiftes mange meter planke. Der skal bruges meget og godt egetræ til hver planke. Her er 8,5 m planke klar til udskæring i Rødby, 2014

Nye støtter og pullerter

I 2014 er der også skiftet to støtter, lidt skandæk, 3 m lønning og to pullerter

At vedligeholde og aktivt anvende den 50 år gamle motor er et kapitel for sig. Se video herunder med opstart af den nyrenoverede maskine i 2009