Hjem

Om skibet

Skibet er bygget på J. Christoffersens Værft i Nordby på Fanø i 1932 til fisker Ole Jensen Rud. Skibet er en træbygget damkutter og fik navnet NIELS RUD af Esbjerg, fiskerinummer E.454.

Køl og kølplanker er af bøgetræ, spanter og klædning af eg og dækket af fyrretræ.

Skibet er ombygget til fritidsformål af foreningen i 1980 - 1986.

Om foreningen

Bådforeningen af 12. april 1978 har som formål at tilbyde sine medlemmer en aktiv og engagerende fritid med natur- og friluftsoplevelser gennem vedligehold og drift af snurrevodskutteren ANNA ELISE. Bådforeningen ønsker at binde yngre og ældre generationer sammen i et kultur- og aktivitetsfællesskab, hvor interesse, aktivitet, livskvalitet og meningsfuld fritid er de bærende begreber.

Om restaureringen

I 2016 har foreningen startet et større renove-ringsprojekt.  Store dele af skibets træværk har set bedre dage og bør udskiftes.  Den over 50 år gamle Hundestedmotor kræver omhyggelig pleje og skal gøres lidt mere miljøvenlig.

Foreningen har i vinteren 2017-2018 brugt 265.000 kr. i opsparede midler på udskiftninger af træværk. Dette er i 2019 fulgt op af en tildeling fra Skibsbevaringsfonden på 350.000 kr. Meget arbejde kan klares ved egen kraft, men en lang række arbejder skal udføres af professionelle, fx plankeudskiftninger.

Dermed er arbejdet ikke tilendebragt, men der arbejdes optimistisk på at tilvejebringe ydeligere midler til den fortsatte renovering.